אוטותל - השכרת רכבים

לא רק נסיעות קצרות – 3 שעות נסיעה ראשונות ב- 79 ₪ וכל שעה נוספת 20 ₪. בנוסף, 1 ₪ לכל ק"מ או חלק ממנו.

גוטו שיתוף רכבים טי.אל.וי., שותפות מוגבלת, מס' שותפות 550268536 ("השותפות") מפעילת שירות רכבים שיתופיים אוטותל עורכת את המבצע הבא ("המבצע"): 1. המשתתפים במבצע: המבצע מיועד לכל מנויי אוטותל, בין מנויים קיימים ובין מצטרפים חדשים. 2. תקופת המבצע: החל מיום 27 לספטמבר 2021 ועד ליום 31 באוגוסט 2022 (כולל). 3. תנאי המבצע: בתקופת המבצע ייהנו מנויי […]

admin

גוטו שיתוף רכבים טי.אל.וי., שותפות מוגבלת, מס' שותפות 550268536 ("השותפות") מפעילת שירות רכבים שיתופיים אוטותל עורכת את המבצע הבא ("המבצע"):

1. המשתתפים במבצע: המבצע מיועד לכל מנויי אוטותל, בין מנויים קיימים ובין מצטרפים חדשים.
2. תקופת המבצע: החל מיום 27 לספטמבר 2021 ועד ליום 31 באוגוסט 2022 (כולל).
3. תנאי המבצע: בתקופת המבצע ייהנו מנויי אוטותל ממחיר נסיעה לפי המחיר הנמוך מבין המחירים הבאים:

3.1 אפשרות א' – המחיר הרגיל של הנסיעה בהתאם למשך הנסיעה ועצירות הביניים, על פי המסלול אליו משוייך המנוי ("המחיר הרגיל").

3.2 אפשרות ב' – מחיר מבצע אשר יחושב על פי זמן הנסיעה ובנוסף על פי מרחק הנסיעה, על פי התחשיב להלן ("מחיר המבצע"):

3.2.1 מחיר בגין זמן הנסיעה

  • עד 3 שעות ראשונות (או כל חלק מהם) – 79 ₪.
  • החל בשעה רביעית, בגין כל שעה נוספת (או חלק כלשהוא של שעה) – 20 ₪.

3.2.2 ובנוסף מחיר בגין מרחק הנסיעה

  • 1 ש"ח בגין כל ק"מ או חלק כלשהוא של ק"מ.
  • נסיעה תיחשב מתחילתה ועד לסיומה בפועל – ההטבה תקפה לנסיעה רציפה בלבד ולא בעבור פיצול נסיעות.
  •  ללא הגבלה בשימוש ההטבה בתקופת המבצע.
  • מחירי המבצע כוללים מע"מ.

4. תחשיב: בסיום נסיעה, במקרה בו המחיר הרגיל של אותה נסיעה יהיה מעל 79 ש"ח תבוצע בדיקה של מחיר הנסיעה לפי מחיר המבצע כאמור בסעיף 3.2 לעיל והיא תבחן מול המחיר הרגיל כאמור בסעיף 3.1 לעיל. לאחר השלמת הבדיקה הנ"ל יחוייב המנוי לפי המחיר הנמוך מבין 2 החלופות לעיל ותשלח למנוי עד 7 ימי עסקים, קבלה בגין הנסיעה.

5. שונות:
5.1 מובהר כי המחיר הרגיל ומחיר המבצע אינו כולל דמי מנוי חודשיים וכל תשלום אחר לרבות קנסות.
5.2 הוראות תנאי המבצע לעיל גוברות על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר המבצע.
5.3 החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן את תנאי המבצע בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, ובלבד שההודעה כאמור תופיע באתר אוטותל
5.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמנויים לא תהא כל טענה בנדון ובלבד שההודעה כאמור תופיע באתר אוטותל.
5.5 לפרטים נוספים יש לפנות ל- info@autotel.co.il
5.6 ההטבה מיועדת למנויי אוטותל במסלול פרטי / עסקי

סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו/או לפירוש הוראות מסמך זה הינה בבתי המשפט בתל-אביב-יפו. ט.ל.ח

card
close
לפרטים נוספים
מלאו פרטים ומבטיחים לחזור
או חייגו 077-8054377

התקדמו שלב!
הפרטים שלך התקבלו במערכת שלנו בהצלחה.
ברגע שנהיה פנויים ליד הטלפון נתקשר אלייך 🙂